STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO

Nastavni planovi škole

AUTOMEHATRONIČAR (JMO)

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: automehatroničar JMO (331153)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • rukovanje motornim vozilima i njihovim sustavima
 • održavanje, ispitivanje i podešavanje motornih vozila i sustava motornih vozila
 • održavanje, ispitivanje i podešavanja strojeva u radionici
 • montaža, demontaža i popravak sklopova, skup sklopova i njihovih sustava
 • rukovanje motornim vozilima i popravljanje motornih vozila i njihovih sustava
 • dijagnosticiranje grešaka sustava, njihove uzroke, otklanjanje iste te ocjenjivanje rezultata rada
 • montaža, demontaža i popravak motornih vozila i njihovih sustava, skup sklopova i pojedinačnih sklopova
 • ugradnja/montaža dodatne opreme (npr. plinska instalacija)
 • ispitivanje motornih vozila u skladu s prometnim i cestovnim pravilima

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


VODOINSTALATER (JMO)

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: vodoinstalater JMO (013853)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • izrada i priprema elemenata instalacija i uređaja za ugradnju
 • rezanje i savijanje cijevi
 • narezivanje navoja na cijevima
 • brtvljenje spojeva u različitim uvjetima
 • popravak slavina i mjernih uređaja
 • pripremni radovi na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija
 • obilježavanje putova za postavljanje cijevi
 • izvedba uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradi, te svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena – kuhinja, kupaonica, WC itd.
 • poslovi montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava,ž
 • dezinfekcija mreže i spajanje cjevovoda za odvod otpadne vode
 • upoznavanje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati vodovodna mreža, gdje će biti postavljena pojedina sanitarna oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati
 • utvrđivanje vrste i količine potrebnog materijala za postavljanje instalacije, rezanje i savijanje cijevi, izrada navoja, te postavljanje nosača, cijevi i spojnica
 • priključivanje dovršene instalcije na dovod vode, provjera brtvljenja na spojevima i priključcima, te otklanjanje eventualnih nedostataka
 • ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada
 • održavanje i čišćenje vodovodnih uređaja

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


ELEKTROINSTALATER (JMO)

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: elektroinstalater JMO (042153)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati dojavne i signalne instalacije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati antenske i komunikacijske instalacije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
 • postaviti, ispitati i staviti u pogon električne strojeve i uređaje
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati rasvjetne uređaje
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati rezervne izvore električne energije
 • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati kompenzacijska postrojenja
 • poznavati načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


ELEKTROMEHANIČAR (JMO)

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Naziv zanimanja: elektromehaničar JMO (042353)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • ispitati i staviti u pogon niskonaponsku instalaciju i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • postaviti, spojiti i pustiti u pogon električne strojeve i uređaje
 • rastaviti, ispitati ispravnost, sastaviti i staviti u pogon električne strojeve i uređaje
 • popraviti i održavati i električne strojeve i uređaje
 • poznavati načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • znati instalirati, programirati i održavati upravljačke uređaje i elektromotorne pogoneZavršetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže naučnički ispit koji je sastavni dio obrane završnog rada. Uključuje izvedbu radne probe u okviru složenijeg ispitnog zadatka kojim se provjeravaju praktične vještine te razina samostalnosti i odgovornosti za potrebe obavljanja poslova određenog obrta u skladu sa standardom kvalifikacije.

Naučnički ispit polaže se u organizaciji ustanove za strukovno obrazovanje pred stručnim povjerenstvom koje osnivaju ustanova za strukovno obrazovanje i Hrvatska obrtnička komora.

Nakon položenog naučničkog ispita i dvije godine radnog iskustva u zanimanju, moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita.


KONOBAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: konobar (071333)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
 • postaviti stol
 • poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
 • služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
 • prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
 • komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
 • primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


KUHAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: kuhar (071233)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo
 • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
 • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
 • ustrojavati rad kuhinje
 • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


SLASTIČAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: slastičar (092533)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo
 • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
 • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
 • ustrojavati rad kuhinje
 • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja slastica
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskim strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: turističko-hotelijerski komercijalist (070204)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i potvrda nadležnoga školskog liječnika

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • pripremiti i posluživati hranu i piće
 • organizirati rad u kuhinji i restoranu, brinuti o tehnološkom procesu, tehničko - tehnološkoj opremljenosti i inventaru
 • planirati zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, te kontrolirati skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica
 • sastavljati dnevni jelovnik, dogovarati i organizirati domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta
 • osmišljavati prezentacije nacionalnih jela i pića i njihove promidžbe
 • brinuti o prezentaciji i promidžbi restorana, ekonomičnosti rada, estetskom izgledu jela i uređenju prostora
 • kontrolirati rad i financijsko stanje poslovanja kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata
 • pronalaziti rješenja u specifičnim zahtjevima posla
 • trajno se usavršavati u struci i pratiti sve informacije neophodne za uspješno obavljanje navedenih poslova.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.


GRAFIČKI TEHNIČAR TISKA

Obrazovni sektor: Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Naziv zanimanja: grafički tehničar tiska (210304)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • obavlja tisak novina knjiga, časopisa, plakata, kataloga, tiskanica, reprodukciju slika i fotografija te različitih drugih materijala
 • u radu se služi različitim tehnikama: knjigotiskom, offsetnim tiskom, sitotiskom, tampon tehnikom i sl.
 • ovisno o zahtjevima posla i tehnici koja se primjenjuje, radi na različitim strojevima (knjigotiskarskim strojevima, offsetnim strojevima, strojevima za sitotisak)
 • organizira pojedine faze tehnološkog procesa u tisku - obavlja poslove pripreme stroja za tisak, kontrolira proces tiska - boju, rad stroja i konačni proizvod
 • Osim pripreme, realizacije i kontrole tehnološkog procesa otiskivanja, vodi računa o vizualnom izgledu otiska te podudaranju sa originalom

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.


GRAFIČKI TEHNIČAR DORADE

Obrazovni sektor: Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Naziv zanimanja: grafički tehničar dorade (210404)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i potvrda nadležnoga školskog liječnika

Nastavni plan (poveznica)

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • prilikom izrade grafičkog proizvoda, u posljednjoj fazi koja je vrlo važna i složena, obavezan je proces dorade
 • radi na završnoj doradi različitih vrsta tiskovina - grafički dorađuje knjige, zaštitne korice, albumi, mape, kutije, brošure, prospekti, katalozi, blokovi, etikete, kartice, omotnice, koverte, ukrasne vrećice
 • otisnuti materijal strojno ili ručno priprema za konačni oblik
 • otisnute stranice slaže u časopis, knjigu ili drugi željeni oblik
 • prema potrebi radi na različitim strojevima: stroju za šivanje, stroju za klamanje i stroju za rezanje
 • tehničar podešava mašine, izrezuje registre, označava brojeve stranica i ukrašava korice

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

Upisi

Posljednje novosti

Svi 26, 2023

Dan škole

Svake godine obilježavamo Dan škole na posljednji dan nastave maturanata. Tako su 26.…
Svi 25, 2023

Projekt “Natura 2000”

Projekt “Natura 2000” U sklopu EU projekta „Snagom Tehnologije, Edukacijom i Motivacijom…
Svi 24, 2023

Projekt “0 – waste raising awareness kit”.

Na glavnom rovinjskom trgu predstavili smo naš projekt “0 – waste raising awareness kit”.…
Svi 12, 2023

Bravo Ana, Matea, Petra i Ivan:-)

Bravo Ana, Matea, Petra i Ivan:-) Vraćamo se s Državnog natjecanja i donosimo dvije…
© 2020 SSEK. All Rights Reserved. Designed By LCSTUDIO

Naša web stranica koristi kolačiće (tzv. COOKIES) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti, analize korištenja naše web stranice, radi pružanja prilagođenog sadržaja i oglasa, te kako bi Vam pružili sadržaj trećih strana s kojima imamo odnos. Klikom na "Prihvaćam" pristajete na korištenje kolačića. Sve o korištenju i reguliranju kolačića možete pronaći na poveznici.