VODOINSTALATER (JMO)

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: vodoinstalater JMO (013853)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada


Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • izrada i priprema elemenata instalacija i uređaja za ugradnju
  • rezanje i savijanje cijevi
  • narezivanje navoja na cijevima
  • brtvljenje spojeva u različitim uvjetima
  • popravak slavina i mjernih uređaja
 • pripremni radovi na objektu za izvođenje vodovodnih instalacija
  • obilježavanje putova za postavljanje cijevi
  • izvedba uređaja izvan zgrade do glavnog voda, uređaja u zgradi, te svih vodovodnih i odvodnih instalacija na objektu u prostorijama različitih namjena – kuhinja, kupaonica, WC itd.
 • poslovi montaže i priključivanja sustava za pripremu tople vode, solarnih sustava,ž
 • dezinfekcija mreže i spajanje cjevovoda za odvod otpadne vode
 • upoznavanje s nacrtom instalacije (kako izgleda ili će izgledati vodovodna mreža, gdje će biti postavljena pojedina sanitarna oprema), a ako takvog nacrta nema, može ga i samostalno skicirati
 • utvrđivanje vrste i količine potrebnog materijala za postavljanje instalacije, rezanje i savijanje cijevi, izrada navoja, te postavljanje nosača, cijevi i spojnica
 • priključivanje dovršene instalcije na dovod vode, provjera brtvljenja na spojevima i priključcima, te otklanjanje eventualnih nedostataka
 • ispitivanje i nadzor vodovodnih uređaja na nepropusnost, kao i nadzor uređaja tijekom rada
 • održavanje i čišćenje vodovodnih uređaja

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (NN 63/14, NN 78/14).


 NASTAVNI PLAN

A) Općeobrazovni dio (35 tjedana)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik – engleski

2

70

2

70

2

64

204

Strani jezik – talijanski

2

70

1

35

1

32

137

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno A)

11

385

10

350

8

256

991

 

B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1,5

53

-

-

-

-

53

Matematika u struci  

2

70

1

35

1

32

137

Tehničko crtanje 

1,5

53

-

-

-

-

53

Osnove tehničkih materijala

1

35

-

-

-

-

35

Osnove tehničke mehanike

-

-

2

70

-

-

70

Elementi strojeva i protoka 

-

-

2

70

-

-

70

Osnove automatizacije 1/P

-

-

-

-

2

64

64

Nove tehnologije 1/P

-

-

-

-

2

64

64

Izborni dio 2)

Talijanski jezik

Tjelesna i zdravstvene kultura

Osnove računalstva

Matematika u struci

Tehničko crtanje

-

-

0,5

-

0,5

-

-

17

-

17

1

-

-

1

-

35

-

-

35

-

1

1

-

-

-

32

32

-

-

-

67

32

17

35

17

Ukupno B)

7

245

7

245

7

224

714

1/P  - Tehnološke vježbe u praktikumu.

2)  - Prema uvjetima škole i interesima učenika.

 C) Praktični dio 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi s vježbama – najviše sati

630

385

192

1207

Praktična nastava u školskoj radionica3

- Tehnologija obrade i montaže

- Tehnologija strojarskih instalacija

- Tehnologija vodoinstalacija

560

70

-

-

280

-

105

-

64

-

-

128

904 

70

105

128

Praktična nastava u radnom procesu – najmanje sati

270

515

608

1393

Ukupno C)

900

900

800

2600

3 – Tehnologija obrade i montaže, Tehnologija strojarskih instalacija i Tehnologija vodoinstalacija su nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave i upisuju se u svjedodžbu.

1) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program.

 

D) Ukupno nastave

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

385

350

256

991

B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom

245

245

224

714

C) Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1530

1495

1280

4305