TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST

Obrazovni sektor: turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: turističko-hotelijerski komercijalist (070204)

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i potvrda nadležnoga školskog liječnika


Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

  • pripremiti i posluživati hranu i piće
  • organizirati rad u kuhinji i restoranu, brinuti o tehnološkom procesu, tehničko - tehnološkoj opremljenosti i inventaru
  • planirati zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, te kontrolirati skladištenje i konzerviranje živežnih namirnica
  • sastavljati dnevni jelovnik, dogovarati i organizirati domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta
  • osmišljavati prezentacije nacionalnih jela i pića i njihove promidžbe
  • brinuti o prezentaciji i promidžbi restorana, ekonomičnosti rada, estetskom izgledu jela i uređenju prostora
  • kontrolirati rad i financijsko stanje poslovanja kuhinje i restorana, obrtničke radnje i drugih ugostiteljskih objekata
  • pronalaziti rješenja u specifičnim zahtjevima posla
  • trajno se usavršavati u struci i pratiti sve informacije neophodne za uspješno obavljanje navedenih poslova.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.


NASTAVNI PLAN

A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO

PREDMETI

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Hrvatski jezik 

105 

105 

105 

     3

96 

Povijest         

70 

70 

Politika i gospodarstvo      

70 

Tjelesna i zdravstvena kultura          

70 

70 

70 

64 

Etika / Vjeronauk 

35 

35 

35 

32 

UKUPNO SATI A.

280 

280 

280 

192 

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Strani jezik I 

105 

105 

105 

96 

Strani jezik II 

105 

105 

70 

64 

Gospodarska matematika 

105 

105 

70 

64 

Računalstvo 

70 

70 

Poslovna psihologija s komunikacijom 

70 

Biologija s higijenom i ekologijom 

70 

Turistička geografija

     -

35 

32 

Povijest hrvatske kulturne baštine 

70 

Gospodarsko pravo           

70 

Poslovno dopisivanje        

35 

35 

Računovodstvo i kontrola1

64 

Statistika       

70 

Knjigovodstvo  

70 

64 

Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu 

70 

70 

70 

64 

Osnove turizma

2

70

-

-

-

-

-

       -

Promet i putničke agencije

-

-

-

-

-

-

2

64

Marketing u turizmu

-

-

-

-

-

-

2

64

Recepcijsko poslovanje

-

-

-

-

-

-

2

64

Poznavanje robe i prehrana

2

70

2

70

-

-

-

-

Ugostiteljsko posluživanje

2

70

3

105

3

105

3

96

Kuharstvo (sa slastičarstvom)

3

105

4

140

4

140

4

128

UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA

25 

875 

 25

875 

25 

875 

 27

864 

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Praktična nastava2

 3

105 

105 

105 

96 

UKUPNO SATI B2.

 3

105 

105 

105 

96 

UKUPNO SATI B1 + B2

 28

980 

28 

980 

28 

980 

30 

960 

UKUPNO SATI A + B

 36

1260 

36 

1260 

36 

1260 

36 

1152 

Stručna praksa

-

182

-

182

-

182

-

-


1uz podršku računala

2praktična nastava od I-III. razreda izvodi se u ugostiteljstvu (kuharstvo sa slastičarstvom – ugostiteljsko posl.), a u IV. razredu izvodi se u hotelu, motelu, pansionu (recepcija, računovodstvo, nabavno prodajni odjel). Praktična nastava ostvaruje se 3 sata tijekom nastavne godine.