KUHAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: kuhar (071233)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada


Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

 • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
 • prigotoviti jelo:
  • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
  • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
  • ustrojavati rad kuhinje
 • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
 • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
 • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
 • rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


NASTAVNI PLAN

A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO

PREDMETI

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Hrvatski jezik 

105 

105

96

Povijest 

70 

-

-

Vjeronauk/Etika 

35 

35

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

70 

70

64

Politika i gospodarstvo 

-

2

64

UKUPNO SATI A.

280 

210 

256 

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Strani jezik I 

2

70

2

70

2

64

Strani jezik II 

2

70

2

70

2

64

Gospodarska matematika  

2

70

2

70

2

64

Računalstvo    

2

70

1

35

-

-

Povijest Hrvatske kulturne baštine          

-

-

-

-

2

64

Biologija s higijenom i ekologijom     

1

35

2

70

-

-

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća     

-

-

2

70

2

64

Osnove turizma   

2

70

-

-

-

-

Poznavanje robe i prehrana 

2

70

2

70

2

64

Ugostiteljsko posluživanje  

-

-

2

70

-

-

Kuharstvo      

7

245

7

245

8

256

UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA

20 

700 

22

770 

20 

 640

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Praktična nastava

280 

280 

256 

UKUPNO SATI B2.

280 

280 

256 

 

UKUPNO SATI B1 + B2

28 

980 

30 

1050 

28 

896 

 

UKUPNO SATI A + B

36 

1260 

36 

1260 

36 

1152 

Stručna praksa

 

182

 

182

 

-