KONOBAR

Obrazovni sektor: Turizam i ugostiteljstvo

Naziv zanimanja: konobar (071333)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada


Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

  • provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja
  • postaviti stol
  • poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu
  • služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića
  • prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta
  • komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima
  • primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.


NASTAVNI PLAN 

A. ZAJEDNIČKI OPĆEOBRAZOVNI DIO

PREDMETI

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Hrvatski jezik 

105 

105

96

Povijest 

70 

-

-

Vjeronauk/Etika 

35 

35

32

Tjelesna i zdravstvena kultura

70 

70

64

Politika i gospodarstvo 

-

2

64

UKUPNO SATI A.

280 

210 

256 

B. POSEBNI STRUČNI DIO

B1. STRUKOVNO-TEORIJSKI PREDMETI

I. OBVEZNI STRUKOVNI PREDMETI

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Strani jezik I 

3

105

3

105

3

96

Strani jezik II 

2

70

2

70

3

96

Gospodarska matematika  

2

70

2

70

2

64

Računalstvo    

2

70

1

35

-

-

Povijest Hrvatske kulturne baštine          

-

-

-

-

2

64

Biologija s higijenom i ekologijom     

2

70

-

-

-

-

Poslovna psihologija i komunikacija

-

-

2

70

-

-

Osnove turizma 

2

70

-

-

-

-

Turistička geografija Hrvatske        

-

-

2

70

-

-

Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća

-

-

2

70

2

64

Marketing u turizmu

-

-

-

-

1

32

Kuharstvo

-

-

2

70

-

-

Ugostiteljsko posluživanje  

5

175

5

175

6

192

Poznavanje robe i prehrana         

2

70

1

35

1

32

UKUPNO SATI OBVEZNIH STRUKOVNIH PREDMETA

20 

700 

22

770 

20 

 640

B2. PRAKTIČNA NASTAVA

PRAKTIČNA NASTAVA

Tjedni i godišnji broj nastavnih sati

1. razred

2. razred

3. razred

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Tjedno

Godišnje

Praktična nastava

280 

280 

256 

UKUPNO SATI B2.

280 

280 

256 

 

UKUPNO SATI B1 + B2

28 

980 

30 

1050 

28 

896 

 

UKUPNO SATI A + B

36 

1260 

36 

1260 

36 

1152 

Stručna praksa

 

182

 

182

 

-

Programi

O Nama

Posljednje novosti

Ellen Bilić (4.c)
Svi 20, 2019

Naši volonteri

U subotu 11.svibnja održana je eko akcija čišćenja podmorja Luke Rovinj i plaže Porton…
Svi 11, 2019

Potpisani sporazumi sa velikim poduzećima

Sretni smo što smo 10. svibnja, svečano potpisali Sporazum o obavljanju stručne prakse i…
Tra 19, 2019

Klokan bez granica

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog matematičkog društva, i u našoj je Školi organizirano…