ELEKTROMEHANIČAR (JMO)

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Naziv zanimanja: elektromehaničar JMO (042353)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada


Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

  • ispitati i staviti u pogon niskonaponsku instalaciju i postrojenja za raspodjelu električne energije
  • postaviti, spojiti i pustiti u pogon električne strojeve i uređaje
  • rastaviti, ispitati ispravnost, sastaviti i staviti u pogon električne strojeve i uređaje
  • popraviti i održavati i električne strojeve i uređaje
  • poznavati načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
  • znati instalirati, programirati i održavati upravljačke uređaje i elektromotorne pogone

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (NN 63/14, NN 78/14).


 NASTAVNI PLAN

A) Općeobrazovni dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik – engleski

2

70

2

70

2

64

204

Strani jezik – talijanski

2

70

1

35

1

32

137

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno A)

11

385

10

350

8

256

991

 

B) Stručno-teorijski dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Tehničko crtanje i dokumentiranje

1

35

-

-

-

-

35

Matematika u struci  

2

70

-

-

-

-

70

Elektrotehnika

3

105

2

70

-

-

175

Električne instalacije

-

-

2

70

-

-

70

Električni strojevi

-

-

2

70

2

64

134

Elektronika i upravljanje

-

-

-

-

2

64

64

Električni uređaji

-

-

-

-

3

96

96

Izborni dio 2)

Talijanski jezik

Matematika u struci

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

-

-

1

 

-

-

35

 

1

1

-

 

35

35

-

 

1

-

1

 

32

-

32

 

67

35

67

Ukupno B)

8

280

8

280

9

288

848

*Predmeti s obveznim praktičnim/laboratorijskim vježbama (najmanji obvezni broj sati vježbi pokazan je u praktičnom dijelu programa)

**Predmeti izbornog dijela programa mogu biti tjelesna i zdravstvena kultura, matematika i predmeti struke. U 3. razredu obvezan je najmanje 1 sat izborne nastave iz stručno-teorijskog dijal uz 1 sat pripadnih praktičnih/laboratorijskih vježbi.

 

C) Praktični dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

C1 – nastava u školi

-Osnove računalstva

-Tehničko crtanje i dokumentiranje

-Elektrotehnika

-Električne instalacije

-Električni strojevi

-Elektronika i upravljanje

-Električni uređaji

-Izborni dio

-Praktična nastava (najviše sati)

 

35

18

35

-

-

-

-

-

272

 

-

-

35

18

35

-

-

-

182

 

-

-

-

-

16

32

16

32

64

 

35

18

70

18

51

32

16

32

518

   

C2 – nastava u radnom procesu

540

630

640

1810

Ukupno C)

900

900

800

2600

 

 D) Ukupno nastave

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

385

350

256

991

B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom

280

280

288

848

C) Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1565

1530

1344

4439