ELEKTROINSTALATER (JMO)

Obrazovni sektor: elektrotehnika i računalstvo

Naziv zanimanja: elektroinstalater JMO (042153)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada


Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

  • postaviti, ispitati i staviti u pogon te održavati niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
  • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati dojavne i signalne instalacije
  • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati antenske i komunikacijske instalacije
  • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
  • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
  • postaviti, ispitati i staviti u pogon električne strojeve i uređaje
  • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati rasvjetne uređaje
  • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati rezervne izvore električne energije
  • postaviti, ispitati, staviti u pogon te održavati kompenzacijska postrojenja
  • poznavati načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (NN 63/14, NN 78/14).


 NASTAVNI PLAN

A) Općeobrazovni dio (35 tjedana)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik – engleski

2

70

2

70

2

64

204

Strani jezik – talijanski

2

70

1

35

1

32

137

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno A)

11

385

10

350

8

256

991

 

B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom (35 tjedana)

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove računalstva

1

35

-

-

-

-

35

Tehničko crtanje i dokumentiranje

1

35

-

-

-

-

35

Matematika u struci  

2

70

-

-

-

-

70

Elektrotehnika

3

105

2

70

-

-

175

Električni strojevi i uređaji

-

-

2

70

-

-

70

Električne instalacije

-

-

2

70

3

96

166

Električne mreže i postrojenja

-

-

-

-

2

64

64

Elektronika i upravljanje

-

-

-

-

3

96

96

Izborni dio

Talijanski jezik

Tjelesna i zdravstvena kultura

 

-

1

 

-

35

 

1

-

 

35

-

 

1

1

 

32

32

 

67

67

Ukupno B)

7

280

7

245

10

320

845

 

C) Praktični dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

C1 – nastava u školi

-Osnove računalstva

-Tehničko crtanje i dokumentiranje

-Elektrotehnika

-Električni strojevi i uređaji

-Električne instalacije

-Elektronika i upravljanje

-Izborni dio

-Praktična nastava (najviše sati)

 

35

18

35

-

-

-

-

245

 

-

-

35

35

18

-

-

210

 

-

-

-

-

16

32

32

70

 

35

18

70

35

34

32

32

525

   

C2 – nastava u radnom procesu

567

602

650

1819

Ukupno C)

900

900

800

2600

 

D) Ukupno nastave

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

385

350

256

991

B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom

280

245

320

845

C) Praktični dio s tehnološkim vježbama

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1565

1495

1376

4436