AUTOMEHATRONIČAR (JMO)

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Naziv zanimanja: automehatroničar JMO (331153)

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i liječnička svjedodžba medicine rada


Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

  • rukovanje motornim vozilima i njihovim sustavima
  • održavanje, ispitivanje i podešavanje motornih vozila i sustava motornih vozila
  • održavanje, ispitivanje i podešavanja strojeva u radionici
  • montaža, demontaža i popravak sklopova, skup sklopova i njihovih sustava
  • rukovanje motornim vozilima i popravljanje motornih vozila i njihovih sustava
  • dijagnosticiranje grešaka sustava, njihove uzroke, otklanjanje iste te ocjenjivanje rezultata rada
  • montaža, demontaža i popravak motornih vozila i njihovih sustava, skup sklopova i pojedinačnih sklopova
  • ugradnja/montaža dodatne opreme (npr. plinska instalacija)
  • ispitivanje motornih vozila u skladu s prometnim i cestovnim pravilima

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u skladu s Pravilnikom o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (NN 63/14, NN 78/14).


 NASTAVNI PLAN

A) Općeobrazovni dio

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik – engleski

2

70

2

70

2

64

204

Strani jezik – talijanski

2

70

1

35

1

32

137

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno A)

11

385

10

350

8

256

991

 

B) Stručno-teorijski dio s izbornom nastavom

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci  

1

35

-

-

-

-

35

Tehnika obrade i montiranja

2

70

-

-

-

-

70

Osnove elektrotehnike

2

70

-

-

-

-

70

Računalstvo 

1

35

-

-

-

-

35

Tehnika upravljanja i regulacije

1

35

-

-

-

-

35

Tehnologija automehatronike

-

-

8

280

9

288

568

Izborni dio 

Talijanski jezik

Osnove elektrotehnike

Matematika u struci

 

-

1

-

 

-

35

-

 

1

-

1

 

35

-

35

 

1

-

-

 

32

-

-

 

67

35

35

Ukupno B)

8

280

10

350

10

320

978

 

C) Praktični dio

Praktična nastava

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

U školi*

560

-

-

560

U obrtničkoj radionici*

155

840

640

1635

Ukupno C)

715

840

640

2195

3 – Tehnologija obrade i montaže, Tehnologija strojarskih instalacija i Tehnologija vodoinstalacija su nastavni predmeti koji su u korelaciji sa sadržajima praktične nastave i upisuju se u svjedodžbu.

1) – Svaka škola izrađuje izvedbeni program.

 

D) Ukupno nastave

 

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

385

350

256

991

B) Stručno-teorijski dio

280

350

320

978

C) Praktični dio

715

840

640

2195

Ukupno A)+B)+C)

1380

1540

1216

4164